Thương lắm, miền trung!

Thương lắm, miền trung!

Trung Trung Bộ, suốt hơn 10 ngày qua, mưa tiếp mưa, lũ chồng lũ, làm hàng chục nghìn nhà dân bị ngập, nhiều người chết...

Sẵn lòng nhường cơm, sẻ áo

Sẵn lòng nhường cơm, sẻ áo

“Thương người như thể thương thân” - đó là truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy được hun...