Mừng cô gái Dao về làng

Mừng cô gái Dao về làng

Một lần kia, tại nhà thờ Hà Thạch, tôi được tham dự thánh lễ với đoàn hành hương đến từ giáo xứ Nghĩa Lộ, trong...

Xứ Đạo nơi vùng biên

Xứ Đạo nơi vùng biên

Người Công giáo có mặt ở Đăk Mót cách nay khoảng 130 năm, nhưng vì nhiều lý do mà năm 2011 mới có nhà thờ...

Lan tỏa sức mạnh cội nguồn

Lan tỏa sức mạnh cội nguồn

(Mặt trận) - Trên thế giới không có ở đâu mà cả nước cùng giỗ chung tổ tiên trong cùng một ngày như ở Việt...