Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội của sự đoàn kết, gắn bó

(Mặt trận) - Truyền thống đoàn kết đã được dân tộc ta đúc kết trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Với truyền thống đoàn kết, muôn người như một, đồng sức đồng lòng, dân tộc ta đã giành được những chiến thắng vĩ đại trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và những thành tựu bước đầu trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ngày nay, tinh thần đoàn kết, nhất trí sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để đất nước ta phát triển vững vàng trong xu hướng toàn cầu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải có những hình thức đa dạng để tiếp tục củng cố và phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên tinh thần quyết tâm vì một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) là một hình thức sinh động nhằm khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết và truyền thống thi đua yêu nước, hướng đến thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đổi mới đất nước.
Chủ trương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ra đời là một ý tưởng mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Từ chủ trương trên, hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ngày 18/11) hàng năm đã trở thành Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày hội của toàn dân.

Từ năm 2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chủ trương nhân Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11), hướng dẫn cho bà con Nhân dân ở các cộng đồng dân cư tổ chức những hoạt động để lập thành tích chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc những năm qua đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Ngày hội là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ; xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; hun đúc sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Kết quả của Ngày hội đem lại giá trị tinh thần cho Nhân dân, tôn vinh sức mạnh cộng đồng góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư... được nhân dân hưởng ứng.

Ở các địa bàn dân cư trong cả nước, hoạt động tổ chức Ngày hội được diễn ra bắt đầu từ những ngày đầu tháng 11 đến hết ngày 18/11 hàng năm. Nhiều hoạt động nổi bật, có ý nghĩa được tổ chức trong Ngày hội, như: tổ chức các hoạt động phát huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, vùng miền; thực hiện các chương trình an sinh xã hội; tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân; đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy và chính quyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện các hoạt động tự quản tại cộng đồng; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ở cơ sở,... phát huy tinh thần tự giác, tự quản của nhân dân ở mỗi cộng đồng. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức Ngày hội, nhất là việc mở rộng, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia.

Có thể nói, thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống đoàn kết của dân tộc, về yêu cầu đại đoàn kết trong tình hình mới, về lịch sử vẻ vang và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ nhận thức đúng, nhân dân đồng thuận và tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự đã trở thành Ngày hội của toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với sự hướng dẫn của Mặt trận để nhân dân các khu dân cư tổ chức Ngày hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng quan tâm và tham dự cùng nhân dân các khu dân cư. Những năm gần đây, hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng tham dự và chung niềm vui với nhân dân trong Ngày hội ngày càng tăng thêm sự gắn bó mật thiết giữa các đồng chí lãnh đạo với nhân dân và khẳng định hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp nhân dân của Mặt trận.

 Từ thực tiễn cho thấy, chủ trương đề ra và việc chỉ đạo thực hiện Ngày hội là hoàn toàn đúng đắn, hợp lòng dân, đáp ứng được yêu cầu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Ngày hội đã trở thành một nội dung quan trọng của công tác Mặt trận và ngày càng thể hiện sức sống bền vững trong đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định: "Ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"1, đây là cơ sở pháp lý, là điều kiện quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện vai trò cầu nối, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, hướng dẫn và tạo điều kiện để nhân dân ở các khu dân cư trong cả nước được tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc hằng năm. Phải thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tổ chức để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là cao điểm của tinh thần đoàn kết, nhất trí đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tích cực thi đua góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ổn định, giàu mạnh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Trương Thị Ngọc Ánh

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Chú thích:

1. Điều 11, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2015.

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều