Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND thành phố Hà Nội giải quyết, xử lý kết quả giám sát của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ đối với dự án hồ An Dương

(Mặt trận) - Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của nhân dân và từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với vụ việc giải quyết những tồn đọng trong triển khai Dự án nhà ở và văn phòng làm việc tại khu hồ An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Văn bản số 575/VPCP-QHĐP ngày 21/01/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, ngày 21/01/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký ban hành văn bản số 575/VPCP-QHĐP gửi UBTW MTTQ Việt Nam và một số Bộ, địa phương, trong đó có UBND thành phố Hà Nội về việc xử lý kiến nghị của nhân dân và từ kết quả giám sát của UBTW MTTQ Việt Nam.

Nội dung văn bản nêu rõ: “Về các kiến nghị của nhân dân và từ kết quả giám sát của UBTW MTTQ Việt Nam tại Báo cáo số 14/BC-MTTW-ĐCT ngày 18/10/2019 và Báo cáo số 27/BC-MTTW-ĐCT ngày 12/11/2019, Thủ tướng giao các Bộ, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị, có văn bản trả lời UBTW MTTQ Việt Nam và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trong tháng 02/2020; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền”.

Đối với giám sát vụ việc giải quyết những tồn đọng trong triển khai Dự án nhà ở và văn phòng làm việc tại khu hồ An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, tại Báo cáo số 14/BC-MTTW-ĐCT ngày 18/10/2019 của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ nêu rõ kết quả thực hiện như sau:

“Ban Thường trực đã chủ trì tổ chức giám sát liên ngành việc giải quyết những tồn đọng trong triển khai Dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc tại khu hồ An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Qua giám sát cho thấy, việc giải quyết những tồn đọng trong triển khai dự án đã được cấp ủy, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu các biện pháp giải quyết tuy nhiên nhiều nội dung chưa được tổ chức thực hiện. Dự án khu hồ An Dương là dự án không lớn nhưng tồn đọng, kéo dài gần 30 năm, ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ dân; việc triển khai thực hiện các nội dung theo sự chỉ đạo của thành phố của một số sở, ngành địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa giải quyết được những vấn đề cốt yếu của vụ việc, người dân và doanh nghiệp có đơn thư kéo dài; sự phối hợp giữa các cơ quan và doanh nghiệp còn chưa đồng nhất về quan điểm giải quyết nên gặp những khó khăn trong quá trình giải quyết. Nguyên nhân kéo dài vụ việc là do sự vào cuộc chưa quyết liệt của UBND thành phố, các ngành, các cấp có liên quan trong giai đoạn đầu; chưa giải quyết kịp thời những vướng mắc mới phát sinh; hiệu quả công tác chỉ đạo trong giải quyết vụ việc chưa cao; những thay đổi về chính sách ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như quyền lợi của người dân chưa được chính quyền địa phương tổng hợp báo cáo kịp thời…

Sau giám sát, Ban Thường trực đã ban hành Công văn kiến nghị  số 6892/MTTW-BTT ngày 03/9/2019 báo cáo kết quả giám sát tới Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề nghị UBND nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành có liwwn quan xem xét; Công ty TNHH Xây dựng IDC giải quyết dứt điểm vụ việc và có thông báo kết quả gửi về Ban Thường trực trước ngày 20/4/2020 để tổng hợp kết quả giám sát và báo cáo tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội:

-  Chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư rà soát toàn bộ hồ sơ (thủ tục hành chính) còn vướng mắc trong quá trình Công ty IDC triển khai thực hiện dự án; hướng dẫn nhà đầu thực hiện đúng quy định tại Thông báo số 319/UBND ngày 22/3/2019’

- Tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn Công ty IDC hoàn tất thủ tục hoàn trả kinh phí san lấp hồ An Dương đối với phần diện tích mà công ty đã san lấp nhưng không được bàn giao thực hiện Dự án;

- Chỉ đạo Cục Thuế Hà Nội tiếp tục chủ trì phối hợp với các ngành liên quan giúp đỡ Công ty IDC trong việc giải quyết khoản nợ thuế và mở lại mã số thuế tiếp tục thực hiện Dự án;

- Chỉ đạo UBND quận Tây Hồ, phường Yên Phụ rà soát lại toàn bộ hiện trang đất đai thuộc dự án theo các quy định của pháp luật; xem xét, giải quyết về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đủ điều kiện khu vực Dự án nhằm đảo bảo quyền lợi của người dân. Đối với diện tích đất do các hộ gia đình lấn chiếm hồ An Dương (sau khi đã san lấp), UBND quận Tây Hồ có trách nhiệm xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Trước đó, ngày 17/4/2019, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 743/KH-MTTW-BTT giám sát việc giải quyết những tồn đọng trong thực hiện Dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc tại khu hồ An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội của Công ty TNHH Xây dựng IDC.

 

 

 

  Kế hoạch giám sát số 743/KH-MTTW-BTT ngày 17/4/2019 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Căn cứ kết quả giám sát, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có những văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, đề xuất, dự báo những vấn đề cần giải quyết nhằm xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng trong thực hiện Dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc tại khu hồ An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội của Công ty TNHH Xây dựng IDC.

Đối với vụ việc này, Tạp chí Mặt trận đã có loạt bài phản ánh, sau hơn 20 năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định giao đất và chấp thuận đầu tư xây dựng dự án hồ An Dương. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án khu đô thị An Dương rơi vào thảm cảnh hoang tàn, dang dở và phải lùi tiến độ vô thời hạn.

Bắt đầu thực hiện từ năm 1989, kể từ khi UBND phường Yên Phụ ký hợp đồng liên doanh với Công ty VACNIVA để tiến hành san lấp hồ An Dương, thực chất vào thời điểm đó toàn bộ kinh phí thi công công trình là của Tổ Xây dựng Tiên Tiến xá Dị Nậu, huyện Thạch Thất.

Đến năm 1990, UBND thành phố Hà Nội có quyết định cấp cho UBND quận Ba Đình sử dụng 8.400 m2 đất tại hồ An Dương, phường Yên Phụ với mục đích xây dựng nhà ở và làm cơ sở sản xuất. Cùng năm, UBND quận Ba Đình ban hành công văn số 700/CV-UB không chấp thuận hợp đồng liên doanh giữa UBND phường Yên Phụ với Công ty VACNIVA. Để công việc san lấp hồ An Dương được tiếp tục triển khai, quận Ba Đình đã ký hợp đồng san lấp với Tổ Xây dựng Tiên Tiến xã Dị Nậu. Sau một thời gian, Tổ Xây dựng Tiên Tiến xã Dị Nậu vỡ nợ do đó việc san lấp bị gián đoạn. Đồng thời, nhằm giải quyết vấn đề này, Công ty Phát triển và Đầu tư Xây dựng có văn bản đề nghị UBND quận Ba Đình xin được đầu tư tiếp cho công trình và chịu trách nhiệm thanh toán khối lượng công việc mà Tổ Xây dựng Tiên Tiến xã Dị Nậu đã thi công.

Năm 1992, Ban Quản lý các công trình xây dựng (thuộc UBND quận Ba Đình) ký hợp đồng nguyên tắc số 10/HĐ với Công ty Phát triển và Đầu tư Xây dựng. Tuy nhiên, sau này, Thanh tra thành phố Hà Nội đã phát hiện một số sai phạm của UBND quận Ba Đình và Ban Quản lý các công trình xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng. Qua đó, kiến nghị thu hồi hợp đồng nguyên tác số 10 ngày 20/01/1992; hủy bỏ hợp đồng ngày số 124/HĐ được ký giữa Ban Quản lý các công trình xây dựng với Công ty Phát triển và Đầu tư Xây dựng (tiền thân của Công ty TNHH Xây dựng IDC).

 

Hơn 20 năm khóc ròng vì đồng vốn của doanh nghiệp mất đi từng ngày, nợ nần chồng chất, ý tưởng “có cánh” về một đô thị, văn minh hiện đại dần lụi tàn theo thời gian.

Thời điểm đó, Công ty Phát triển và Đầu tư Xây dựng đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng còn lại, xây dựng xong hệ thống cống thoát nước, thanh toán tiền đền bù đợt I cho 36 hộ dân. Công việc phải dừng lại vì thanh toán GPMB đợt II gặp nhiều khó khăn, một số hộ dân không chịu di chuyển, viết đơn thư khiếu nại.

Sang năm 1996, Ban Quản lý các công trình xây dựng quận Ba Đình đã có công văn số 175 CV/BQL báo cáo UBND quận Ba Đình về kết quả làm việc ngày 26/3/1996 và ngày 17/5/1996 của các phòng chức năng thống nhất số tiền Công ty Phát triển và Đầu tư Xây dựng đã đầu tư là: 725.037.505 đồng, ngoài ra còn hai khoản kinh phí: Chi trả cho Tổ Xây dựng Tiên Tiến xã Dị Nậu đã san lấp khối lượng ban đầu là 210.000.000 đồng và chi phí cho hoạt động của Công ty là 178.273.000 đồng đề nghị giải trình làm cơ sở xem xét.

Ngày 14/8/1996, UBND quận Ba Đình gửi công văn báo cáo UBND thành phố nội dung trên, trong đó kiến nghị UBND thành phố thu hồi diện tích đất đã giao cho UBND quận Ba Đình, giao cho Công ty Phát triển và Đầu tư Xây dựng (đã đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng IDC) được thuê đất hoặc xây dựng nhà ở để bán. Năm 1997, UBND đã quyết định thu hồi 8.400m2 đất, phục vụ xây dựng nhà tái định cư giải phóng mặt bằng, thống nhất trích ngân sách Thành phố thanh toán kinh phí đã đầu tư hợp pháp trên khu đất này.

 

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty IDC sử dụng đất để xây dựng xây dựng khu nhà ở và văn phòng làm việc tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Ngày 28/9/1999 tại Quyết định số 914/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thu hồi 13.970m2 đất (bao gồm 8.400m2 đất do UBND quận Tây Hồ quản lý và 5.570m2 đất do UBND phường Yên Phụ và các hộ dân quản lý, sử dụng), giao cho Công ty IDC sử dụng toàn bộ diện tích xây dựng nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng kinh doanh và văn phòng làm việc. Trong đó, diện tích xây dựng nhà ở kinh doanh: 6.529m2; diện tích xây dựng 30 căn hộ thu nhập thấp; diện tích 5.441m2 xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu đất, sau khi xây dựng xong bàn giao cho UBND thành phố để giao cho các cơ quan chuyên ngành quản lý khai thác; diện tích 1.011m2 đất cho Công ty xây dựng công trình công cộng kinh doanh và văn phòng làm việc.

Dự án mới đã qua thẩm định của nhiều Bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mang nhiều kỳ vọng góp phần thay đổi bộ mặt đô thị Thủ đô. Khi đó, đồ án quy hoạch được chính quyền Hà Nội đánh giá cao và các đơn vị của thành phố đều ngợi khen về tính chất, quy mô dự án mà Công ty IDC ngày đêm vun đắp, triển khai thực hiện.

Khi trúng dự án, ban lãnh đạo Công ty IDC đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp tiền một lần vào ngân sách với số tiền sử dụng đất 6.083.834.000 đồng; tiền thuê đất 25 năm là 121.323.000 đồng.

Được đánh giá là đơn vị đi tiên phong tiếp cận loại hình đầu tư mới, thế nhưng, với thời gian kéo dài hơn 20 năm, Công ty chỉ giải phóng mặt bằng được 7.901m2, phần diện tích còn lại khoảng 6.069m2 đất chưa giải phóng mặt bằng; một số diện tích đất mặt hồ đã san lấp trước đây bị lấn chiếm, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện dẫn đến khó khăn cho chủ đầu tư và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, do dự án chưa thực hiện xong nên một số chế độ tài chính liên quan đến chủ đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngày 25/6/2001, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3563/QĐ-UB phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, giao cho Công ty IDC đầu tư xây dựng nhà ở và văn phòng. Theo quyết định này, nhà nước có trách nhiệm giao cho Công ty IDC 2.348 m2 đất tại quận Tây Hồ để tái định cư cho các hộ dân khi giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, vì nhà nước không giao 2.348 m2 đất kể trên cho Công ty IDC và cũng không thành lập Ban hỗ trợ, bồi thường giải phòng mặt nên không thể thực hiện bàn giao 6.069m2 đất còn lại cho Công ty IDC mặc dù Công ty này đã nộp đầy đủ tiền sử dụng đất.

Dự án biến thành khu “ổ chuột”, nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội.

Hiện tại, trên phần đất chưa bàn giao cho Công ty IDC thực hiện dự án có 72 hộ gia đình đang sinh sống, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thậm chí, người dân tứ xứ từ nơi khác đổ về, “nhảy dù” lấn chiếm đất hồ An Dương, lấn chiếm đất công trước và sau năm 1992.

Các hộ dân này hầu hết sống trong điều kiện khó khăn, nhà cửa xập xệ, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tình trạng khu đất chưa giải phóng mặt bằng càng bi đát hơn, nhiều thành phần bất hảo, nghiện ngập tụ tập về đây hút, chích hình thành khu “ổ chuột” giữa lòng Thủ đô gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Suốt hàng chục năm qua, hàng trăm văn bản, kiến nghị, đề xuất… của Công ty IDC đã được gửi đến các cơ quan chuyên môn, các cấp có thẩm quyền, tuy nhiên, nhiều tồn tại, vướng mắc tại dự án vẫn chưa được tháo gỡ, gây khó khăn, làm ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ dân, của doanh nghiệp dẫn đến người dân và doanh nghiệp có đơn thư kéo dài.

Phan Anh Tuấn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều