Đoàn kết - Đồng lòng

Đoàn kết - Đồng lòng

(Mặt trận) - Ngày 12/7, tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung...