Nhà báo với mạng xã hội

Nhà báo với mạng xã hội

Mạng xã hội là dịch vụ kết nối các thành viên trên mạng Internet lại với nhau, trong đó có Facebook. Facebook ra phiên bản...

Rào cản với phóng viên điều tra

Rào cản với phóng viên điều tra

(Mặt trận) - Trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, các nhà báo, tòa soạn thường xuyên phải đối diện với một số thế lực...