Trung ương Đoàn có hai tân Bí thư

Trung ương Đoàn có hai tân Bí thư

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,...