Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) - Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 29/3, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ...