Gắn kết tình nghĩa đồng bào

Gắn kết tình nghĩa đồng bào

(Mặt trận) - Ngày 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, TP. Hà Nội), Bộ...