Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Tuyên bố chung Việt Nam - Cuba

Từ 18 - 20/9, nhận lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng...