Hướng về bà con vùng thiên tai

Hướng về bà con vùng thiên tai

(Mặt trận) - Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản của đồng bào miền núi phía Bắc, trong những ngày qua,...