EVFTA: Cơ hội và thách thức

EVFTA: Cơ hội và thách thức

Nhìn lại một năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), các chuyên gia kinh...

Cầu khỉ, cao tốc và Corona

Cầu khỉ, cao tốc và Corona

Chính phủ đang đếm từng tuần cho chặng đường nước rút phát triển kinh tế năm 2020. Còn 25 tuần là hết năm thì chúng...

Vang xa, vươn xa, Việt Nam

Vang xa, vươn xa, Việt Nam

Chờ đợi gần 10 năm, Hiệp định EVFTA, EVIPA được đặt trên bàn Quốc hội trong niềm hứng khởi. Giữa bóng đen u ám của...