Biến thù thành bạn

Biến thù thành bạn

(Mặt trận) - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai đã không đem lại thỏa thuận nào. Điều này gây ra...