Vịnh Hạ Long là của ai?

Vịnh Hạ Long là của ai?

Nhiều năm rồi, James - một anh bạn Mỹ - nói với tôi sau chuyến thăm vịnh Hạ Long: “Hạ Long của em đẹp quá!”....