Bộ... khẩn trương

Bộ... khẩn trương

Với phản ứng rất nhanh xung quanh vụ Khaisilk bán khăn Trung Quốc, đã có ý kiến cho rằng nên gọi Bộ Công Thương là...

Khaisilk - Chiếc khăn và thòng lọng

Khaisilk - Chiếc khăn và thòng lọng

Khaisilk có thể thu hồi khăn để bồi thường cho khách hàng, nhưng niềm tin thì không thể thu hồi để bồi thường. Chiếc khăn...