Vị linh mục bên dòng kênh Tẻ

Vị linh mục bên dòng kênh Tẻ

(Mặt trận) - Nhà thờ Thuận Phát, nép mình khiêm tốn bên dòng kênh Tẻ (địa chỉ 253, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng,...