Về thăm lại vùng quê văn hiến Hưng Yên

Về thăm lại vùng quê văn hiến Hưng Yên

(Mặt trận) - Hưng Yên là một tỉnh nhỏ nằm giữa vùng đồng bằng Bắc bộ, từ lâu đã nổi tiếng là quê hương của nhãn lồng, táo Thiện Phiến, dưa hấu Đình Cao...