Tình người nơi cách ly

Tình người nơi cách ly

Làm việc trong khu vực được bố trí riêng, hạn chế tiếp xúc với những người không có nhiệm vụ, thức khuya, dậy sớm lo...