Cơ hội để sửa sai cho Sơn Trà

Cơ hội để sửa sai cho Sơn Trà

Ngày 31/3 là thời điểm Chính phủ kết thúc cuộc thanh tra toàn diện các dự án tại Sơn Trà (Đà Nẵng). Tất cả sẽ...