Lòng tin mất theo tấm bản đồ

Lòng tin mất theo tấm bản đồ

Bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM) tỉ lệ 1/5.000 kèm theo Quyết định số 367 ngày 4/6/1996 của Thủ tướng...