Tài sản bất minh có dễ thu hồi?

Tài sản bất minh có dễ thu hồi?

Những người phạm tội tham nhũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng tài sản của họ có thu hồi được không mới là...