Trung ương Đoàn có hai tân Bí thư

Trung ương Đoàn có hai tân Bí thư

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn,...

Thu ngân sách nhà nước tăng 10,75%

Thu ngân sách nhà nước tăng 10,75%

Ngày 14/10, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,75% dự toán,...