EVFTA: Cơ hội và thách thức

EVFTA: Cơ hội và thách thức

Nhìn lại một năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), các chuyên gia kinh...