Vị linh mục bên dòng kênh Tẻ

Vị linh mục bên dòng kênh Tẻ

(Mặt trận) - Nhà thờ Thuận Phát, nép mình khiêm tốn bên dòng kênh Tẻ (địa chỉ 253, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng,...

Thư phân ưu

Thư phân ưu

(Mặt trận) - Ngày 13/3, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã có “Thư phân ưu”, gửi Tổng Giám mục Tổng Giáo...