Lê Quang Đạo - Người cộng sản kiên cường, mẫu mực

Lê Quang Đạo - Người cộng sản kiên cường, mẫu mực

(Mặt trận) - Đồng chí Lê Quang Đạo sinh năm 1921, trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 16 tuổi, đồng chí đã tham gia hoạt động yêu nước tại địa phương và ở trường Trung học tư thục Thăng Long (Hà Nội).