Xứ Đạo nơi vùng biên

Xứ Đạo nơi vùng biên

Người Công giáo có mặt ở Đăk Mót cách nay khoảng 130 năm, nhưng vì nhiều lý do mà năm 2011 mới có nhà thờ...