Sẵn lòng nhường cơm, sẻ áo

Sẵn lòng nhường cơm, sẻ áo

“Thương người như thể thương thân” - đó là truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy được hun...