Đi tìm hương vị Tết xưa

Đi tìm hương vị Tết xưa

“Tôi nhớ ngày tôi khoảng bốn, năm tuổi, khi phố Hàng Mã rực đỏ những câu đối, những đèn lồng báo hiệu Tết sắp về,...