Vị linh mục bên dòng kênh Tẻ

Vị linh mục bên dòng kênh Tẻ

(Mặt trận) - Nhà thờ Thuận Phát, nép mình khiêm tốn bên dòng kênh Tẻ (địa chỉ 253, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng,...

Mừng cô gái Dao về làng

Mừng cô gái Dao về làng

Một lần kia, tại nhà thờ Hà Thạch, tôi được tham dự thánh lễ với đoàn hành hương đến từ giáo xứ Nghĩa Lộ, trong...