Kiện toàn nhân sự 6 tỉnh, thành

Kiện toàn nhân sự 6 tỉnh, thành

Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Thành ủy Đà Nẵng, UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp,... vừa tổ chức công bố và trao các quyết...