Quỹ vaccine - quỹ của lòng dân

Quỹ vaccine - quỹ của lòng dân

Chúng ta đã không ít lần tự hào nói với nhau về truyền thống nhân ái, nhân văn cao đẹp "thương người như thể thương...

Rất cần giám sát

Rất cần giám sát

Cẩn thận không bao giờ thừa. Một chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước cần phải được thực hiện một cách chu toàn...