ĐỘC QUYỀN: Những 'tờ xanh' kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội

ĐỘC QUYỀN: Những 'tờ xanh' kẹp trong hồ sơ ở Hải quan Hà Nội

Phương châm hành động “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả” trong “tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan luôn được treo một cách trang trọng tại các cơ sở của ngành. Nhưng những hình ảnh nhóm phóng viên ghi nhận nhiều tháng qua lại cho thấy điều hoàn toàn trái ngược!