“Giải cứu” đến bao giờ?

“Giải cứu” đến bao giờ?

Cũng như nhiều nông sản khác, cứ khi rớt giá, nông dân bị lỗ nặng là phải tập trung hỗ trợ, “giải cứu”. Đó là...