Năm 2020: Kiên cường Việt Nam

Năm 2020: Kiên cường Việt Nam

Năm 2020, không chỉ phải căng mình đối phó với đại dịch COVID-19, Việt Nam còn phải đối diện với những thách thức lớn chưa...