Cho một mùa Giáng sinh an lành

Cho một mùa Giáng sinh an lành

Năm 2020 đánh dấu một năm đặc biệt đối với mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nói chung và đời sống tôn giáo...

Giáng sinh không an lành

Giáng sinh không an lành

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với một kỷ nghỉ Giáng sinh không suôn sẻ sau khi Chính phủ liên bang phải đóng...