Giảm sốc cho nền kinh tế

Giảm sốc cho nền kinh tế

Các dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 đều trở nên kém lạc quan khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ hai...