Ấm áp nghĩa tình kiều bào

Ấm áp nghĩa tình kiều bào

(Mặt trận) - Ngày 25/4, tiếp nhận số tiền ủng hộ 50 triệu đồng từ Liên hiệp Hội hữu nghị đồng hương tại Macau, Phó...