Làng 72 trên vùng biên giới

Làng 72 trên vùng biên giới

Một làng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới thuộc tỉnh Gia Lai từ thiếu ăn, đói khổ, bao hủ tục đè...