Độc quyền kép

Độc quyền kép

Nếu “khai tử” nốt xăng RON 95 thì ngoài độc quyền bán lẻ, người tiêu dùng còn phải chịu độc quyền ethanol nữa, khi cả...