Giá lạnh bao trùm miền Bắc

Giá lạnh bao trùm miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ. Trời...