Vượt lên những gian khó

Vượt lên những gian khó

(Mặt trận) - Chiều ngày 26/7, trong không khí của những ngày tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, ông Hầu A...