Bộ... khẩn trương

Bộ... khẩn trương

Với phản ứng rất nhanh xung quanh vụ Khaisilk bán khăn Trung Quốc, đã có ý kiến cho rằng nên gọi Bộ Công Thương là...