Cuộc chung sống không dễ dàng

Cuộc chung sống không dễ dàng

Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tiếp tục nêu bật sự chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ khi hai đảng Dân...