Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Sáng 5/4/2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức...