Nắm chắc tình hình nhân dân

Nắm chắc tình hình nhân dân

(Mặt trận) - Ngày 15/1, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm...

57.000 người thừa

57.000 người thừa

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 đưa ra một con số không lạ: Phát hiện...