Việt Nam có ca thứ 27 tử vong vì COVID-19

Việt Nam có ca thứ 27 tử vong vì COVID-19

Chiều 23/8/2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp...

Sẵn lòng nhường cơm, sẻ áo

Sẵn lòng nhường cơm, sẻ áo

“Thương người như thể thương thân” - đó là truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy được hun...