Lúc đó tư lệnh ngành ở đâu?

Lúc đó tư lệnh ngành ở đâu?

Hai việc nóng nhất trong ngành nông nghiệp: Tình trạng phân bón giả và vụ “cà phê pin” cuối cùng cũng xuất hiện trên nghị...