Dân ở… chốn nào?!

Dân ở… chốn nào?!

Hiện thời, cả nước Nam ta có khoảng 58 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập, với 2,5 triệu biên chế đang làm việc tại...