Có nên áp dụng một giá điện?

Có nên áp dụng một giá điện?

Bộ Công Thương vừa đưa ra Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện...