Hiến kế gỡ dự án treo

Hiến kế gỡ dự án treo

Mặc dù, Chính phủ, các cấp ngành và địa phương liên tục cảnh báo về tình trạng "ôm đất", chiếm dụng quyền sử dụng đất...